Tag "โชว์รูมโตโยต้า"

1.4KviewsPress Release   ●   โตโยต้าเปิดแนวคิดใหม่ LIVE ALIVE…ออกไปใช้ชีวิต ชวนผู้บริโภคสัมผัสแรงบันดาลใจ เพื่อออกไปใช้ชีวิตในการหาประสบการณ์ โดยจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคมิลเลนเนียลโดยเฉพาะ พร้อมปรับภาพลักษณ์โชว์รูมใหม่ตอบรับพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไป ให้เป็น ALIVE Space มีความทันสมัย และเป็นกันเอง