Tag "โตโยต้า"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email11viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email68viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email20viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email35viewsประชาสัมพันธ์

Total: 184 184Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email967viewsเรื่อง : AREA 54

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email25viewsประชาสัมพันธ์ ●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน ให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●  

Total: 8 8Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email35viewsประชาสัมพันธ์ ●   นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมงานสัมมนา ITIC Forum 2019: Big Data and AI for Safer Roads เพื่อเผยแพร่ผลที่ได้จากการทำโครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบอลรูม

Total: 90 90Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email625viewsภาพ : นาธัส แสงสุริยะ

Total: 9 9Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email82viewsภาพ : นาธัส แสงสุริยะ ●   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า