Tag "โมบิล 1"

1.7Kviewsประชาสัมพันธ์ ●   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่และโมบิล เปิดตัวสองผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้พรีเมียมใหม่สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่คิดค้นขึ้นจากเทคโนโลยีล่าสุดของโมบิล 1 ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของคุณให้ทำงานเหมือนใหม่ โดย Mobil 1 0W-20 ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงดีที่สุด ในขณะที่ Mobil 1 FS 0W-30 โดดเด่นด้านการรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โมบิล 1 ●   “โมบิลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาน้ำมันเครื่องสำหรับปกป้องเครื่องยนต์ให้ดีที่สุด น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้พรีเมียมใหม่นี้ได้ถูกทดสอบทั้งในศูนย์วิจัยและการใช้งานจริงบนถนนเพื่อพิสูจน์ว่า โมบิล 1 0W-20 และโมบิล 1 FS 0W-30 มีสมรรถนะการปกป้องเครื่องยนต์ได้ถึง 18,000 กิโลเมตร ต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง