Tag "โรงงานฟอร์ด"

215viewsPress Release   ●   เมื่อเร็วๆ นี้ ฟอร์ด มอเตอร์ คอมปะนี ได้ประกาศส่วนหนึ่งของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีครั้งที่ 19 ว่าบริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิตรถยนต์ก่อนกำหนดล่วงหน้าถึง 8 ปี โดยในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของฟอร์ด ได้ประกาศเป้าหมายที่จะลด

1.3KviewsPosted by : AREA 54   ●   ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เปิดสายการผลิต Ford Ranger Raptor อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ณ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) จังหวัดระยอง โดยหลังจากเปิดรับจองในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2018 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

500views Press Release   ●   เป็นที่น่าตกใจว่า ประชากรเกือบ 1.8 พันล้านคน หรือประมาณร้อยละ 25 ของประชากรโลก ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ในขณะที่ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรโลก อาจจะพบกับปัญหาขาดน้ำ