Tag "โรงงานมิชลิน"

4.5KviewsPress Release   ●   บีเอฟกู๊ดริช แบรนด์ยางรถยนต์ชั้นนำสายพันธุ์แกร่งซึ่งผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพจากโรงงานของมิชลิน ขยายฐานการผลิตเพิ่มจากเดิมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทย ตามกลยุทธ์ระดับโลกที่มุ่งทำการผลิตใกล้ตลาดจัดจำหน่าย พร้อมทำตลาดยางรถยนต์ในไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นปี 2562