Tag "ไทยบริดจสโตน"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email51viewsPress Release   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย จุดประกายความคิดให้กับเยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่สานต่อโครงการ Bridge 2 Inventor 2019 ชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศแท๊คทีมร่วมเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์สมองกล

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email108viewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐไทยแลนด์ 4.0 โดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

Total: 94 94Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email221views Press Release   ●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จากัด พร้อมด้วย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email203views Press Release   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรม สีเขียว (Green Culture)” รางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการขับเคลื่อน

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email111views Press Release   ●   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการ “สานฝันฮีโร่

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email74views Press Release   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความ

Total: 22 22Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email232views Press Release   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9” (Bridge 2 Inventor Challenge 2016) ระหว่างวันที่ 11

Total: 8 8Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email145views ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ   ●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และ นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email71views Press Release   •   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นำโดย มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหา

Total: 64 64Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email87views Press Release   •   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทน มร.โทมิโอะ ฟุกุสุมิ ซึ่งย้ายไปปฏิบัติงานที่ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น