Tag "ไทรเดนท์"

110views sandystuvik.com Press Release   •   สนามที่ 4 ของการแข่งขัน GP3 จัดขึ้นที่สนามฮังการรอริ่งเซอร์กิต บูดาเปสท์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2016 สนามดังกล่าวเพิ่งทำการปรับพื้นผิวสนามใหม่ไปเมื่อต้นปี แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค ภายใต้การสนับสนุนจาก สิงห์คอร์ปเปอร์เรชั่น,