Tag "3K"

Total: 15 15Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email559views ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด เปิดตัวประธานคนใหม่หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มทุนญี่ปุ่น ฮิตาชิ เคมิคอล ตั้งเป้านำแบรนด์ 3K Battery ขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่ของภูมิภาคเอเชีย มั่นใจคุณภาพการผลิต

Total: 10 10Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email592views Press Release   ●   บริษัท เรซซิ่ง บ๊อกซ์ จำกัด และ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในสนามแข่งขันที่มีความปลอดภัย มีมาตรฐานและกติกาที่ชัดเจน ภายใต้การควบคุมดูแลโดย