Tag "ADAS"

60viewsประชาสัมพันธ์

128viewsประชาสัมพันธ์ ●   “ขับคร่อมเลนแล้ว”… “ระวังรถบรรทุก!”… “จี้ใกล้ไปแล้ว ขับช้าๆหน่อย!” ในฐานะคนขับ คุณคงเคยได้ยินคำเหล่านี้จากเบาะหลังอยู่บ่อยๆ ●   เทคโนโลยีช่วยขับอย่าง Ford Co-Pilot360™ อาจช่วยลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์จากผู้โดยสารลงได้ เพราะผลวิจัยล่าสุดของฟอร์ดและนักสังคมวิทยา เจสส์ คาร์บิโน (Jess Carbino) พบว่า ผู้ขับรถยนต์ 68% เชื่อว่า เทคโนโลยีช่วยขับจะช่วยลดพฤติกรรมจอมติของ คนขับจากเบาะหลัง ที่ทำให้ผู้ขับขี่เสียสมาธิได้ ●   นอกจากเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้ผู้โดยสารวิจารณ์คนขับน้อยลงแล้ว ยังทำให้ผู้ขับขับรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเมื่ออยู่บนท้องถนน เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ที่อยู่ใน Ford Co-Pilot360 อย่าง ระบบตรวจจับรถในจุดบอด (BLIS : Blind