Tag "Alliance 2022"

674views Posted by : Man from the Past   ●   หลังจากขึ้นเป็นบริษัทรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดแทนโฟล์คสวาเก็น ตามด้วยโตโยต้าเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา * โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 5.27 ล้านคันในระยะครึ่งปีแรกของปี 2017 นี้ ล่าสุด เรโนลต์-นิสสัน อัลลายแอนซ์ ซึ่งปรับเปลี่ยน