Tag "Aston Martin"

601viewsภาพ : จันทนา เจริญทวี

144viewsประชาสัมพันธ์

99viewsประชาสัมพันธ์

3Kviewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่ และ AM BKK

820viewsภาพ : จันทนา เจริญทวี

126viewsประชาสัมพันธ์ ●   แอสตัน มาร์ติน แบงคอก ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ แอสตัน มาร์ติน อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ Design Masterclass by Marek Reichman ●   กิจกรรมนี้ เป็นการนำประสบการณ์ของ มร. มาเร็ค ไรค์แมน นักออกแบบรถยนต์ระดับโลก มาถ่ายทอดเพื่อเป็นวิสัยทัศน์ให้ได้รับทราบถึงแรงบันดาลใจ, ดีเอ็นเอของ แอสตัน มาร์ติน รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดเป็นผลงานชิ้นเอก ณ แอสตัน