Tag "Asus"

238views Posted by : and ‘Droid   •   เอซุสประเทศไทย เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล ZenFone เจนเนอเรชั่นใหม่ ZenFone 3 อย่างเป็นทางการในไทย เบื้องต้นแบ่งการจำหน่ายเป็น 3 กลุ่ม ZenFone 3, ZenFone 3 Ultra และ ZenFone 3 Deluxe โดยจะเริ่มเปิดจองเฉพาะ ZenFone 3 ก่อนเป็นรุ่นแรกในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ •   ZenFone 3 : ZenFone 3