Tag "Automated driving"

531views Press Release   ●   บ๊อช จับมือกับ ทอมทอม บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลจราจรและแผนที่สัญชาติดัตช์ พัฒนาแผนที่ความละเอียดสูง รองรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยบ๊อชซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเทคโนโลยีและการบริการด้านนี้ นับเป็นรายแรกของโลก

312views Press Release   ●   มากกว่า 50% ของรถยนต์ทั่วโลกผลิตในภูมิภาคเอเชีย และประมาณ 30% ของรถยนต์ทั่วโลกผลิตจากผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเอเชียยังคงเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ผู้ผลิต