Tag "Bentley Flying Spur"

Total0 0Facebook Line 0Twitter 0Email122viewsmotortrivia

Total68 68Facebook Line 0Twitter 0Email738viewsเรื่อง-ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ

Total1 1Facebook Line 0Twitter 0Email78views Press Release   ●   สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง ราชกุมารีแห่งพระราชวงศ์อังกฤษ (The Princess Anne) เสด็จเยี่ยมเยือนพื้นที่สำนักงานใหญ่ของ Bentley Motors ในเมือง Crewe ในโอกาสอันดีสำหรับการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ เลขที่ 25 Pyms Lane ซึ่งถือ