Tag "Bray"

230views ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   •   เทคโนเซล เปิดตัวฟิล์มนิรภัยติดกระจกนอกรถคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา เบรย์ (Bray) ฟิล์มเคลือบเซรามิคฮาร์ดโคท มาตรฐานความแข็งแกร่ง 6H รับประกันการกันรอยบนผิวฟิล์มสูงสุดนาน 18 เดือน