Tag "Bridgestone"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email78views Press Release   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความ

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email72views Press Release   ●   บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์-ยางรถยนต์” หรือ Thailand Automotive Quality Award – Outstanding Satisfaction for Tyre รางวัล

Total: 22 22Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email287views Press Release   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9” (Bridge 2 Inventor Challenge 2016) ระหว่างวันที่ 11

Total: 8 8Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email156views ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ   ●   มร. ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และ นางขวัญใจ น้อยนารายณ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email86views Press Release   •   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นำโดย มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหา

Total: 64 64Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email96views Press Release   •   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง มร.ยาสุฮิโระ โมริตะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แทน มร.โทมิโอะ ฟุกุสุมิ ซึ่งย้ายไปปฏิบัติงานที่ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น