Tag "Bus"

391viewsประชาสัมพันธ์ ●   CWT เปิดบริษัทย่อยในนาม SakunC (สกุลฎ์ซี) เผยโฉมรถยนต์โดยสารรุ่นใหม่ พร้อมแผนต้นแบบปรับเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปรับอากาศให้เป็นรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV : Battery Electric Vehicle) โดย ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป และ สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จะเริ่มแผนโครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก : Bangkok Mass Transit Authority) เป็นลำดับแรก ●   นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)