Tag "Chengdu Auto Show"

424views Posted by : AREA 54   •   G-Patton Auto บริษัทดัดแปลงรถลุยสัญชาติอเมริกันในประเทศจีน เปิดตัวรถแปลกในงาน 2016 Chengdu Auto Show เมืองเฉิงตู ตัวรถดัดแปลงขึ้นบนแชสซีส์ของ Jeep Wrangler JK series รุ่นปัจจุบัน หั่นท้ายบริเวณเสา C ทิ้งไป ฝังกล่อง