Tag "CMO Asia"

121views Press Release   •   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้รับรางวัลด้านการสนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และด้านความใส่ใจในสุขภาพจากงาน Asia Best CSR Practices Awards ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายผู้บริหารการตลาดแห่งเอเชีย