Tag "CWT"

308views Press Release   ●   ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ลงทุนเพิ่มใน Sakun C ผู้ออกแบบ และประกอบเรืออลูมิเนียม และยานพาหนะอื่นๆ หวังช่วยเสริมทัพธุรกิจ คาดช่วยดันขายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้น่าจะเติบโตประมาณ 40%