Tag "Direct Asia"

56viewsประชาสัมพันธ์

324viewsPress Release   ●   บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกัยภัยรถยนต์ออนไลน์ โดย นายอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ของ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และถือเป็นผู้บริหารคนไทยคนแรกตั้งแต่มีบริษัท ไดเร็ค เอเชีย ในประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการครึ่งปีแรก