Tag "DMD"

312views Posted by : AREA 54   ●   เมอร์เซเดสเผยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีระบบไฟหน้าอัจฉริยะแบบใหม่ในชื่อเรียบง่ายว่า “Digital Light” สามารถฉายข้อมูลภาพไปบนพื้นถนน, สามารถปรับ