Tag "Dongfeng Motor Company Limited"

156views Posted by : AREA 54   •   นิเคอิ สื่อใหญ่ของญี่ปุ่นมีรายงานว่า นิสสัน และ ตงฟง เตรียมร่วมมือกันพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่เพื่อจำหน่ายในประเทศจีนโดยเฉพาะ ใจความสำคัญคือ ราคาจำหน่ายของรถยนต์รุ่นนี้จะต่ำกว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเครือของบริษัท