Tag "DRVR"

Total23 20Facebook Line 1Twitter 0Email162views Press Release   ●   ดีอาร์วีอาร์ (DRVR) ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟลีทยานพาหนะระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ในฐานะพาร์ทเนอร์ในการเชื่อมต่อ IOT (Internet of Things) ระดับโลก เพื่อเป้าหมายในการพลิกโฉมฟลีทยานพาหนะในเอเชีย