Tag "EA Anywhere"

115viewsประชาสัมพันธ์

89viewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่ และ EA

326viewsPress Release   ●   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น หรือ MMC บริษัทย่อยของ EA เพื่อจองสิทธิซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และอะไหล่ จาก MMC จำนวน 3,500 คัน เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ในช่วงต้นปี 2563 และจะเริ่มให้บริการแท็กซี่ EV

256viewsPress Release   ●   บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA (Energy Absolute) ประกาศลงทุน 1,000 ล้านบาท เปิดสายการผลิตเรือไฟฟ้า เพื่อสร้างเรือไฟฟ้าต้นแบบจำนวน 54 ลำ สำหรับส่งให้ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โดยจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้

167viewsPress Release   ●   บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายใต้ชื่อ EA Anywhere นำยานยนต์ไฟฟ้า MINE Mobility ยานยนต์ไฟฟ้าฝีมือของคนไทยโชว์นวัตกรรมด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า ที่สามารถให้บริการผ่านสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ชาญฉลาด มีการนำเทคโนโลยีเครือข่าย

262viewsPress Release   ●   อุษา บุญชลากุศล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมฮอลิเดย์ อินนท์ วานา นาวา หัวหิน จับมือ ธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัทพลังงานมหานคร (อีเอ) เปิดตัวสถานีชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ภายใต้ชื่อ EA Anywhere โดยเลือกเส้นทางท่องเที่ยวเมืองยอดฮิต