Tag "EA"

140viewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่ และ EA

390viewsPress Release   ●   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น หรือ MMC บริษัทย่อยของ EA เพื่อจองสิทธิซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และอะไหล่ จาก MMC จำนวน 3,500 คัน เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ในช่วงต้นปี 2563 และจะเริ่มให้บริการแท็กซี่ EV

283viewsPress Release   ●   บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA (Energy Absolute) ประกาศลงทุน 1,000 ล้านบาท เปิดสายการผลิตเรือไฟฟ้า เพื่อสร้างเรือไฟฟ้าต้นแบบจำนวน 54 ลำ สำหรับส่งให้ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โดยจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้

1.1Kviews ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   หลัง EA ลงนาม MOU ร่วมกับ กฟน. และเปิดบริษัท EA Anywhere ในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ล่าสุด EA หรือ Energy Absolute ในฐานะเอกชนรายแรกและ กฟน. ได้เปิดสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในนามบริษัท EA Anywhere เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561

1Kviews ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   EA หรือ Energy Absolute ร่วมมือกับ กฟน. ลงนาม MOU เตรียมเปิดสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในนามบริษัทลูก EA Anywhere ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในปี 2560 นี้ โดยตั้งเป้าหมายเปิดสถานีชาร์จเพิ่มเติม