Tag "Fisker Nanotech"

158viewsPosted by : AREA 54 ●   Henrik Fisker กลับมาอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ ตัวบริษัทพร้อมแล้วในนาม Fisker, Inc. และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ตามคำบอกเล่าของเขาก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกัน เนื่องจากไม่กี่ ชม. ที่ผ่านมา (นับจากเวลาส่งต้นฉบับ) ฟิสเคอร์ ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของเขาในชื่อ Fisker EMotion ออกมาแล้ว งานออกแบบฉีกแนวออกไปจาก VLF Force 1 หรือ Karma Revero อย่างที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้จริงๆ ●   เฮนริค ฟิสเคอร์ นั้นมีดีในฐานะนักออกแบบรถยนต์ ดังนั้นคู่แข่งในเบื้องต้นอย่าง Karma Revero ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวเลย Revero นั้นเป็นผลผลิตที่สืบเนื่องมาจากงานออกแบบของเขาโดยตรง ที่สำคัญมันไม่สามารถฉีกแนวออกไปจากเงาในอดีตของ Fisker

208views Posted by : AREA 54   ●   หลังการทำตลาดของ Karma Automotive ภายใต้การดูแลของ Wanxiang Group เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2015 Henrik Fisker อดีตผู้ให้กำเนิดรถสปอร์ตกรีน plug-in hybrid Fisker Karma ที่ยังคงมีงานออกแบบออกมาเป็นระยะ อาทิ