Tag "Flying car"

2.8Kviews Posted by : Man from the Past   ●   ในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมา มีการพูดกันมากถึงเรื่องของทิศทางอนาคตรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในยุคต่อไป เหตุผลหลักๆ ก็เนื่องมาจากการเป็นรูปเป็นร่างของรถแปลกๆ ใหม่ๆ ที่คนเราได้แต่จินตนาการกันมานาน ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่กำลังจะใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวัน

1.7Kviews Posted by : Man from the Past   ●   ปัจจุบันมีบริษัทหลายแห่งที่มุ่งพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนแบบใช้รับส่งผู้โดยสาร แต่แล้วจู่ๆ ก็มีบริษัทหน้าใหม่เตรียมเปิดตัวบริษัทพร้อมกับโดรนโดยสารที่พัฒนาใกล้สำเร็จแล้ว โดยเป็นตัวต้นแบบโดรนลำที่จะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ปีหน้า