Tag "Forward Facing"

6Kviews Posted by : PandaTrueno   ●   อุ่นเครื่องกันมา 2 ตอน หวังว่าคงจะช่วยกระตุ้นให้บรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย เห็นความสำคัญของ เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก กันบ้างไม่มากก็น้อย และสำหรับคนที่เริ่มเห็นความสำคัญ และอยากที่จะซื้อมาใช้งานสักตัว