Tag "Frank ประกันภัย"

539views Press Release   ●   เมื่อเกิดการเคลมประกันรถยนต์หลายครั้งในปีเดียว สิ่งที่ผู้เอาประกันจะรู้สึกกังวลที่สุดก็คือการจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันในปีต่อไป เพราะถ้าเคลมประกันหลายครั้ง ก็จะมีการเพิ่มเบี้ยผู้ขับขี่ประวัติไม่ดีเข้ามา ทำให้ประกันรถยนต์ที่ซื้อในปีต่อไปราคาแพงขึ้น  แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วในการซื้อประกันรถยนต์นั้น

8.7Kviews Press Release   ●   ส่วนใหญ่แล้ว ถ้ารู้ตัวว่าเลือกประกันรถยนต์ผิดมักจะรอให้หมดปีก่อน ค่อยเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่น อาจเพราะเสียดายความคุ้มครอง หรือรู้สึกไม่อยากให้ยุ่งยาก ซึ่งที่จริงการเปลี่ยนประกันรถระหว่างปีไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เข้าใจ และ “เจ้าของรถสามารถเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้

913views Press Release   ●   แม้คุณจะใช้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ถ้าจะเคลมรอบคันก็ต้องจ่ายเพิ่ม เพราะว่าประกันชั้น 1 ที่คุณคิดว่าจะคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่างครอบจักรวาลนั้น “ไม่มีอยู่จริง” แต่ที่ได้มีชื่อว่าประกันชั้น 1 เพราะคุ้มครองมากทุกสุดแล้ว

159views Press Release   ●   ปัจจุบัน เราได้เห็นคลิปต่างๆ จากกล้องติดรถยนต์กันเยอะใน Youtube ไม่ว่าจะเป็นคลิปปาดกันไปปาดกันมา คลิปการทำผิดกฏจราจร หรือคลิปทั้งก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ ตำรวจหรือบริษัทประกันก็เช่นกัน ดังนั้นการติดกล้องวงจรปิดในรถยนต์

545views Press Release   ●   เท่าที่เราๆ เห็นกันตามท้องถนน รถป้ายแดงทุกคันทำประกันชั้น 1 รถใหม่หรือรถที่มีอายุไม่เกิน 4 ปี 80 – 90% ทำประกันชั้น 1 กันทั้งนั้น ทำไมรถใหม่ถึงนิยมทำประกันชั้น 1?