Tag "Frank"

552views Press Release   ●   เมื่อเกิดการเคลมประกันรถยนต์หลายครั้งในปีเดียว สิ่งที่ผู้เอาประกันจะรู้สึกกังวลที่สุดก็คือการจ่ายเพิ่มเบี้ยประกันในปีต่อไป เพราะถ้าเคลมประกันหลายครั้ง ก็จะมีการเพิ่มเบี้ยผู้ขับขี่ประวัติไม่ดีเข้ามา ทำให้ประกันรถยนต์ที่ซื้อในปีต่อไปราคาแพงขึ้น  แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วในการซื้อประกันรถยนต์นั้น

8.8Kviews Press Release   ●   ส่วนใหญ่แล้ว ถ้ารู้ตัวว่าเลือกประกันรถยนต์ผิดมักจะรอให้หมดปีก่อน ค่อยเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่น อาจเพราะเสียดายความคุ้มครอง หรือรู้สึกไม่อยากให้ยุ่งยาก ซึ่งที่จริงการเปลี่ยนประกันรถระหว่างปีไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เข้าใจ และ “เจ้าของรถสามารถเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้

587views Press Release   ●   การที่รถคันหนึ่งออกมาวิ่งบนถนนได้ คนขับต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทางไม่น้อยเลย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ความเสียหายอาจหมายถึงทั้งชีวิตและทรัพย์สินทุกฝ่าย กฎหมายจึงกำหยดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันรถยนต์

517views Press Release   ●   กฎหมายจราจรใหม่เพื่อช่วยกันลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ที่เป็นสาเหตุอันดับที่ 1 ของการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ในบ้านเรา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมีการปรับลง