Tag "FYI Center"

4.3Kviews Press Release   •   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ตั้งสำนักงานใหญ่ในใจกลางย่านธุรกิจ ที่อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว มั่นใจช่วยตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีรูปลักษณ์ทันสมัย และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจลูกค้าตลอดไป •   มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 55