Tag "Genesis G80"

597views Posted by : AREA 54   ●   ผู้แปลจั่วหัวเรื่องให้ดูตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองครับ แต่จริงๆ แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อน ฮุนไดเตรียมแยก ซับ-แบรนด์เจเนซิส ออกมาจากฮุนไดแบบแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างสิ้นเชิง รวมถึงการแยกเครือข่ายดีลเลอร์

1.6Kviews Posted by : AREA 54   ●   เจเนซิส ซับ-แบรนด์หรูของฮุนได เพิ่มทางเลือกในกลุ่มสปอร์ตรุ่นพื้นฐานด้วย Genesis G80 Sport เพื่อขับเน้นภาพลักษณ์ของแบรนด์เจเนซิสให้มีความแตกต่างกับฮุนไดขึ้น (อีกนิด) การจำหน่ายเริ่มขึ้นแล้วในสหรัฐฯ