Tag "Go Further Innovator Scholarship"

209views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ประจำปี 2017 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ