Tag "Goodyear Autocare"

637viewsPress Release   ●   เมื่อเร็วๆ นี้ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ฉลองการเปิดศูนย์บริการกู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์แห่งที่ 73 ในประเทศไทย ศูนย์บริการแห่งล่าสุดนี้นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นภายใต้กลยุทธ์ในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของกู๊ดเยียร์ให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ด้วยการเปิดศูนย์บริการยางรถยนต์มาตรฐานสากล

383views Press Release   ●   บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในกรุงเทพฯ โดยมี มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ (Finbarr O’Connor) กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการดำเนินงาน

215views Press Release   ●   กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) สานต่อโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้จัดการฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ขั้นสูง