Tag "Goodyear EfficientGrip"

2.4Kviews เรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ  •  ภาพ : กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย   ●   ตลาดรถยนต์ประเภท SUV มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเพิ่มเป็นร้อยละ 26 จากปี 2555-2560 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น