Tag "Gulf"

Total: 15 14Facebook Line 0Twitter 0Google+ 1Email140viewsPress Release   ●   บจก. ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง หนึ่งในผู้ประการตลาดน้ำมันหล่อลื่นยักษ์ใหญ่ของไทย ร่วมมือกับ บมจ. กัฟล์ ออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Gulf Oil International Ltd.) แบรนด์น้ำมันหล่อลื่นสัญชาติอเมริกัน ลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน (MOU) เตรียมทำตลาดน้ำมันหล่อลื่นไทย