Tag "Gyon"

396viewsPosted by : AREA 54   ●   Gyon สตาร์ทอัพหน้าใหม่จากประเทศจีนภายใต้การสนับสนุนจากหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีน FAW Group Corporation ซึ่งมีบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเครืออย่าง Sitech เป็นแบ๊คอัพออกหน้า เตรียมเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรก โดยจะมีอีเวนท์จัดแสดงเฉพาะกิจที่ลอส