Tag "Hino"

1.4Kviewsประชาสัมพันธ์ ●   วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทโตโยต้า ได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการ สำหรับศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารของภูมิภาคอาเซียน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 400,000 ตร.ม. (250 ไร่) ใน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย สุวรรณภูมิ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมแขกผู้มีเกียรติทั้งจากทางหน่วยงานภาครัฐ และคณะผู้บริหารในเครือกลุ่มบริษัทโตโยต้า รวมถึงกลุ่มบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า