Tag "Holden Barina"

285viewsPosted by : AREA 54   •   แม้ว่า เจนเนอรัล มอเตอร์ส หนึ่งในผู้ผลิตยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ จะประกาศยุติการผลิตโฮลเดนในออสเตรเลีย ภายในช่วงปี 2017 แต่การดำเนินงานการตลาดยังคงมีอยู่ และล่าสุด GM ได้เริ่มแนวทางการทำตลาดใหม่ด้วยการเพิ่มรุ่นรีแบดจ์ โดยจะทำ