Tag "Holden Colorado 7 Trailblazer"

371viewsPosted by : AREA 54 ●   ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว เรารู้กันแล้วว่าในอนาคต อีซูซุ และ มาสด้า จะร่วมมือกันผลิตปิคอัพรุ่นต่อไป แล้วทางฝั่ง เจนเนอรัล มอเตอร์ส มีการเตรียมแผนงานอย่างไรบ้างกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้