Tag "Honda WR-V"

265views Posted by : AREA 54   ●   ฮอนด้าเผยภาพสเกทช์แรกของรถ SUV ขนาดคอมแพคท์รุ่นใหม่ ใช้ชื่อว่า Honda WR-V การเปิดตัวคาดว่าจะมีขึ้นภายในงาน 2016 Sao Paulo International Motor Show