Tag "HTC"

138views Posted by : and ‘Droid   •   HTC ประเทศไทย เตรียมจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นกลาง HTC Desire 830 และ HTC Desire 630 โดยรุ่น 830 นั้นมีการตั้งราคาจำหน่ายพร้อมสเปคที่คุ้มราคา แบบไม่น้อยหน้าสมาร์ทโฟนในกลุ่มราคาต่ำกว่า 1 หมื่นบาทในเวลานี้ •   HTC Desire 830