Tag "ICIA"

248views Press Release   ● นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ชี้ปัญหารถหรูค้างด่านกรมศุลฯ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีการเร่งเจรจากับรัฐต่อเนื่อง พร้อมร้องขอมาตรฐาน 317 แก้ปัญหาชั่วคราว และปฏิเสธเกี่ยวข้องในกรณีที่ชมรมนำเข้า ยื่นหนังสือร้องนายกฯ กรมศุลฯ ทำธุรกิจเสียหาย

696views Press Release   ●   สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ เร่งภาครัฐปรับลดโครงสร้างภาษีรถนำเข้า เพื่อลดความต่างด้านราคาจำหน่าย พร้อมร้องขอให้ใช้มาตรการ 317 กับรถนำเข้าทุกยี่ห้อ เพื่อลดจำนวนรถที่ค้างอยู่ในด่านศุลกากร

300views Press Release   ●   สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ หรือ Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA ขอให้รัฐแจงนโยบายล่วงหน้า เพื่อมุ่งปรับทิศทางการทำงานรับปี 2561 และคาดหวังให้ตลาดรถยนต์นำเข้าดีขึ้น หลังจากเผชิญวิกฤตปัญหายอดขายปี 2560 หดตัวอย่างรุนแรง

162views Press Release   ●   สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ยื่นฟ้องศาลปกครอง ร้องขอให้ระงับคำสั่งการประเมินราคารถนำเข้าจากยุโรป โดย นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส นายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ เผยว่า ทางตัวแทนคณะกรรมการ

439views Press Release   ●   สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ หรือ Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA ประกาศให้สมาชิกยึดระเบียบปฎิบัติของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด หวังสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

792views Press Release   •   สมาคมผู้นำเข้าฯ ร่วมมือกับภาครัฐยกระดับมาตรฐานรถนำเข้า ชูนโยบาย “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส” ต้านรถนำเข้าผิด กม. เร่งเคลียร์ปัญหาภาษี CO2 และกระตุ้นคลังฯ ปรับลดภาษีนำเข้า พร้อมตั้งศูนย์รับร้องเรียนทุกปัญหารถนำเข้า •   นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส ในฐานะนายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทย หรือ Independent Car Importer and Distributor Association – ICIA เผยถึงทิศทางและนโยบายของสมาคมฯ หลังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ว่า: •   สมาคมฯ มีนโยบายในการผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐให้มีการประสานงานและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย