Tag "Intelligent Transportation System"

466viewsPress Release   ●   โตชิบาเผย ทางพิเศษความยาว 1,811 กิโลเมตรในประเทศเวียดนาม ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างนครโฮจิมินห์ สู่ใจกลางเมืองอุตสาหกรรมภายในเมืองด๋องนาย (Đồng Nai) ซึ่งเป็นถนนไฮเทคยุคใหม่และกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างนี้ จะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจาก 3 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น