Tag "Jeep CJ-Sixty Six"

922views Posted by : AREA 54   ●   จิ๊ปจัดแสดงรถรุ่นพิเศษแบบ one-off ในงาน 2016 SEMA Show ใช้ชื่อรุ่นว่า Jeep CJ-Sixty Six ตัวรถเป็นการตัด หั่น ต่อจิ๊ปรหัส CJ, TJ และ JK เข้าด้วยกัน ผสมผสานจนเป็นรถย้อนยุครุ่นสุดพิเศษที่ลงตัวในทุกมุมมอง ชนิดที่เรียกว่าแม้แต่แฟน