Tag "Just Car"

1.2KviewsPress Release   ●   จากสถิติทางเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ผ่านมา ตลาดซื้อขายรถยนต์มือสองเติบโตขึ้นถึง 7% รวมมูลค่าเงินหมุนเวียนในตลาดไม่ต่ำว่า 1.36 แสนล้านบาท และมีผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นมากกว่า 250 เจ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้ซื้อที่มีต่อรถมือสองนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และจากการ