Tag "Lalamove"

274viewsPress Release   ●   กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และ กรุงศรี ออโต้ ผู้นำในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร จับมือ ลาล่ามูฟ ประเทศไทย ผู้นำด้านบริการแอพพลิเคชั่นขนส่งสินค้าแบบ On Demand ของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสำคัญ เพิ่มโอกาสการ