Tag "Lincoln Continental"

366views Press Release   ●   ฟอร์ด ประกาศเตรียมผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 13 รุ่นภายใน 5 ปีข้างหน้าหรือปี 2022 เบื้องต้นรุ่นรถที่คอนเฟิร์มแล้วบางส่วนประกอบด้วย Ford F-150 Hybrid