Tag "Ludicrous Mode"

778viewsPosted by : AREA 54   ●   ราว 7 เดือนนับจากการเปิดตัว Tesla Model S รุ่นปี 2017 เทสล่ามีการปรับรุ่นย่อยในการจำหน่าย และเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ หลายทาง จะว่าไปแล้วกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถในภายหลังน่าจะได้กำไรมากกว่าผู้ที่สั่งซื้อไปก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้มันก็เป็นเรื่อง